शिक्षक साथी यहाँ से डाउणलॉड करें ।
STD X ‍। STD IX

HINDI TEACHER TEXT UPDATED VERSION (STD-8)

Powered by Blogger.

Tuesday, 16 February 2016

എസ്.എസ്.എല്‍.സി സഹായി आसरा 2016

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പൊതു പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ഹിന്ദി ബ്ലോഗിന്റെ സ്നേഹോപഹാരം
K P ശിവദാസന്‍ മാഷിന്റെ 5 MODEL QUESTION PAPERS Image result for special.gif
K P ശിവദാസന്‍ മാഷിന്റെ Quick Reference MeterialImage result for special.gif
വെളിച്ചം pdf ഇവിടെ നിന്നു ഡൌണ്‍ലോഡു ചെയ്യാം.CLICK HERE Image result for special.gif
SSLC Model Exam. Feb. 2015 Hindi ANSWERS
SSLC Model Exam. Feb. 2016 Answers by RAVI M Image result for special.gif

   10ലെ എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെയും വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ 

2012-13 വര്‍ഷത്തെ SSLC MODEL-SSLC FINAL-SSLC SAY ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്ന് DOWNLOAD ചെയ്യാം
https://sites.google.com/site/mathsblog15/downloads/12%20Hindi.pdf?attredirects=0&d=1https://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/final102013.pdfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/final102013_0001.pdf

https://sites.google.com/site/mathsblog15/downloads/12%20Hindi.pdf?attredirects=0&d=1https://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/final102013.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/final102013_0001.pdf
ഉടന്‍ ലിങ്ക് നല്കുന്നതാണ്
2012-13 വര്‍ഷം SSLC പരീക്ഷയ്ക്കായി വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ കൈപ്പുസ്തകങ്ങള്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്ന് DOWNLOAD ചെയ്യാം
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/orukkam13.pdfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/aasara.pdfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/niravu.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/kasR.pdfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/VIDYAJYOTHI.pdfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/WAYANAD.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18413931/vkkspdf/kasR.pdf

Wednesday, 10 February 2016

SSLC Hin Model Exam Feb 2016 Answer Paper


SSLC Hindi Model Exam Feb 2016
Model Answer Paper

1. तालिका की पूर्ति करके लिखें।                                                                2
पाठ
प्रोक्ति
रचयिता
गौरा
रेखाचित्र
महादेवी वर्मा
मनुष्यता
कविता
मैथिलीशरण गुप्त
सकुबाई
नाटक
नादिरा ज़हीर बब्बर
आदमी का बच्चा
कहानी
यशपाल
2. अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर समानार्थी हिंदी शब्द रखकर पुनर्लेखन-                        3
मैं डाक घर गया। मुझे डाकपाल से मिलना था। चपरासी से पूछताछ करके उनसे मिला।
3. कोष्ठक से घटनाएँ चुनकर सही क्रम से खाली स्थान की पूर्ति।                              2
  • एक दिन एक हाथी तोरपा ब्लॉक पहुँचा।
  • हाथी का पैर बिजली के तारों पर पड़ा और मर गया।
  • एक महीने तक हाथी की लाश वहीं पड़ी रही।
  • हाथियों का झुंड वहाँ आया और उसे दफनाया।
4. डॉ. लालूराम की चरित्रगत विशेषताएँ।                                                       2
  • सेवाभाव वाला
  • आर्थिक लाभ के लिए काम करनेवाला।
  • रोगियों को तकलीफ देनेवाला।
सूचना: 5 से 7 तक के प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें।                  (2x2=4)
5. 'रेडियो खुला छोड़कर गए हैं, भूतों को सुनाने के लिए'- सकुबाई के इस कथन से परिवारवालों का कौन-सा मनोभाव व्यक्त होता है?                                                               2
अपने घरेलू काम करवाने के लिए बाई रखने पर घरवालों का मनोभाव होता है कि हमने बाई रखी है, फिर घर का काम क्यों करें। इसलिए घर के सभी काम बाई पर छोड़कर वे लोग अपने काम करने जाते हैं। वेतन देने पर उसका अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास वे करते हैं।
6. 'ख्याति और प्रभाव में हम सदा यही चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे।' फारसी पत्रकार से गामा के इस कथन पर अपना विचार लिखें।                                         2
भारतीय संस्कृति के अनुसार प्राय: गुरु शिष्य को अपने से भी महान बना देखना चाहते हैं। गुरु के लिए शिष्य अपने पुत्र से भी प्यारा होता है। भारतीय गुरुओं का यह विचार मैं अच्छा मानता हूँ।
7. धन के अधिक होने पर पानी की तरह उलीचना है- कबीर के इस कथन पर अपना विचार लिखें। 2
किसी के पास धन अधिक होने पर दोनों हाथों से उसे गरीब लोगों को दान देना वहुत अच्छी बात होती है। ऐसा करने से गरीब लोग धीरे-धीरे अपनी गरीबी से मुक्त होते हैं।
सूचना: 8 से 11 तक के प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लिखें।              (3x4=12)
8. 'वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे'- मनुष्यता का संदेश देनेवाला पोस्टर तैयार करें। 4
मानव एक सामाजिक प्राणी है।
उसका कुछ सामाजिक दायित्व भी होता है।
                                      हर मानव
                                             अपने समाज के लिए
                                            अपने देश की भलाई के लिए
                                                    कुछ सत्कार्य भी करें।
हमारी मृत्यु के बाद भी समाज हमें याद करें।
वैसे हम लोगों के मन में ज़िंदा रहें।
9. गौरा की दयनीय दशा पर महादेवी वर्मा दु:खी है। इस विषय पर डॉक्टर से उनका वार्तालाप तैयार करें।                                                                                          4
महादेवीः आइए डॉक्टर, हमारी गौरा की जाँच कीजिए।
पशु चिकित्सकः हाँ जी, हम आपकी गौरा की जाँच अभी करते हैं। अच्छा गाय को क्या
                 हुआ है?
महादेवीः आजकल यह दाना-चारा बहुत कम लेती है और उत्तरोत्तर कमज़ोर
          होती जा रही है।
पशु चिकित्सकः कितने दिनों से यह दिखाई पड़ा है?
महादेवीः 10-15 दिनों यह ऐसी है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर?
पशु चिकित्सकः जाँच करना पड़ेगा।
महादेवीः क्या यह कोई बीमारी होगी डॉक्टर?
पशु चिकित्सकः मुझे संदेह है कि उसके पेट में सुई पहुँची है।
महादेवीः सुई! वह कैसे होती है! दाना-चारा तो हम ही देते हैं।
पशु चिकित्सकः दाना-चारा के साथ सुई पेट तक नहीं पहुँचती। मुँह में छिदकर रहती है।
                 किसी ने खिलाई होगी।
महादेवीः कैसे बचा सकते हैं डॉक्टर?
पशु चिकित्सकः निश्चित रूप से बताने के लिए एक्स रे, निरीक्षण-परीक्षण आदि करना
                  पड़ेगा।
महादेवीः जल्दी कीजिए। मेरी गौरा को बचाइए।
10. मेडिकल कॉलेज के अनाटमी हॉल के अनुभवों को देवदास एक पत्र के रूप में अपने मित्र को लिखता है। वह पत्र तैयार करें।
                                                                               स्थान: .................,
                                                                               तारीखः ...............
प्रिय महेश,
         तुम कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ।
         मेडिकल कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। थोड़ी-सी घबराहट के साथ आज मैं कॉलेज पहुँचा। एनॉटमी हॉल में प्रोफेसर डॉ. कुमार ने बड़ा भाषण दिया। पूरे भाषण में उपदेश और निर्देश थे। वे कह रहे थे कि, यह एक निस्वार्थ सेवा है, पैसे की लालच में कोई भी डॉक्टर न बने आदि। डॉक्टर के लिए वसुधा ही कुटुंब है। उसे धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रंग आदि किसी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका भाषण समाप्त होने पर ऐसा लगा कि एक आँधी उभरी और थम गई। हॉल में बड़े मर्तबानों में मानव शरीर के विभिन्न अंग दवा में डालकर रखे थे। क्या-क्या पढ़ना होगा!
        तुम्हारे माँ-बाप को मेरा प्रणाम। शेष बातें अगले पत्र में।
                                                                                       तुम्हारा मित्र
                                                                                          देवदास।
सेवा में
       श्री. के. महेश,
       ….................
       ….................
11. गजाधर बाबू को चीनी मिल में नौकरी मिलती है। वह घर से चला जाता है। उस दिन की गजाधर बाबू की डायरी तैयार करें।
स्थान:..................
तारीख:.................
        हे भगवान! नौकरी से रिटायर होकर घर आते समय क्या-क्या विचार थे। पत्नी और बच्चों के साथ शेष जिंदगी खुशी से बिताने का सपना देख रहा था। लेकिन... ये लोग ऐसे क्यों हुए? मुझे अपने घर में पराया जैसा अनुभव हुआ है। मेरी चारपाई के लिए भी घर में स्थान नहीं। सब आलसी हुए हैं। कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। अनावश्यक खर्च कितना बढ़ गया है! यह असहनीय है। मैं आज... घर से दूर... चीनी मिल में नौकरी के लिए जा रहा हूँ। क्या करूँ? और कोई चारा नहीं मेरे पास। सेवक गणेशी से मिला प्यार भी यहाँ बीबी-बच्चों से नहीं मिलता!
सूचना: कवितांश पढ़कर 12 से 14 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें।
12. मेरे सामने आम के, जामुन के, महुवे के, कटहल के आदि पेड़ हैं।                          1
13. 'पेड़'                                                                                         1
14. कवितांश का आशय                                                                         3
प्रस्तुत कवितांश प्रकृति की विशेष एकता का वर्णन करता है।
प्रकृति में आम के, जामुन के, महुवे के, कटहल के आदि विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे हैं। ये पेड़-पौधे अलग-अलग प्रकार के फल-फूल प्रदान करनेवाले हैं, अलग-अलग जाति के हैं। लेकिन प्रकृति में इन सब पेड़-पौधों का अपना-अपना स्थान है, वे सब मिलकर रहते हैं। इस तरह हमारे देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों का अपना-अपना स्थान है।
प्रकृति में जैविक विविधता के समान हमारे देश में विभिन्न जाति-धर्मों के बीच विभिन्नता में एकता दिखाई पड़ती है। विभिन्नता में एकता पर बल देनेवाला यह कवितांश बिलकुल अच्छा और प्रासंगिक है।
15. संशोधन करके खंड का पुनर्लेखन करें-                                                   2
रवि की बहिन शहर में रहती है। उसके दो बच्चे हैं। छुट्टी के दिन वे गाँव आते हैं
16. उचित विशेषण चुनकर खंड का पुनर्लेखन-                                               2
गरीब माँ-बाप का होशियार बेटा रामू कठिन परिश्रम से परीक्षा में अच्छे अंक पाते हैं।
17. उचित योजक से वाक्य-मिलान-                                                         1
मैंने पढ़ा है कि अकबर महान सम्राट हैं।
सूचना: खंड पढ़कर18 से 21 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें।
18. नदी गाँव से होकर बहती है।                                                               1
19. 'सुंदी नदी' में 'नदी' शब्द संज्ञा है।                                                        1
20. 'उसमें' में सर्वनाम वह है?                                                                 1
21. नदी के पानी से क्या-क्या लाभ हैं?                                                      2
नदी के पानी से लोग खेतों को सींचते हैं। उससे लोग स्नान भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं।
                                                                               रवि, हिंदी ब्लॉग

Tuesday, 9 February 2016


SSLC Hindi Model Exam Feb. 2016 Qn Analysis


SSLC Hindi Model Exam Feb 2016 Qn Analysis
1. ചോദ്യം 1ല്‍ पाठ - प्रोक्ति - लेखक എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ रचयिता എന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം महादेवी वर्मा, नादिरा ज़हीर बब्बर എന്നിവരെ लेखक എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ യോജിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിംഗ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കാനായി रचयिता എന്നോ रचनाकार എന്നോ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെത്തന്നെ അധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളെ सकुबाई എന്നത് एकपात्रीय नाटक എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നത്. പാഠപുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെതന്നെയാണ് താനും. പിന്നെന്തിനാണ് नाटक എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
2. ചോദ്യം 2ല്‍ ചോദിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങള്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടും പാഠപുസ്തകത്തിന് പുറത്തുള്ളവയാണ്. ഇത് നിലവിലുള്ള രീതിയെത്തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്നതാണ്. അധ്യാപകര്‍ പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നത് 4 യൂനിറ്റുകളിലായി കൊടുത്ത 32 (4x8) പദങ്ങള്‍ ശരിക്കും പഠിച്ചാല്‍ 3 മാര്‍ക്ക് ഉറപ്പാണെന്നാണ്. കാരണം ഇതുവരെയും അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് കടകവിരുദ്ധമായി ഇപ്പോള്‍, പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പൊതുപരീക്ഷ നേരിടാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഇപ്രകാരം മാററുന്നത് അധ്യാപകരെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും വല്ലാതെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. Enquiry മാത്രമാണ് പാഠപുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
3. ചോദ്യം 3 പാഠത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ളതില്‍ കൊടുത്ത സംഭവങ്ങള്‍ വേണ്ടത്ര ബന്ധമില്ലാത്തവയായിപ്പോയി. ഒന്നാമത്തേതില്‍ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് ബന്ധം നേരിട്ടുവരാത്തതാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങള്‍ പരസ്പരബന്ധമുള്ളതായിവേണം കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സംഭവം അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി കൊടുക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ.
4. ചോദ്യം 8 ല്‍ പോസ്റ്റര്‍ രചനക്കായി കൊടുത്ത വിഷയം തീര്‍ത്തും അനുചിതമായിപ്പോയി. ഇതിന് ഉത്തരമെഴുതാന്‍ കുട്ടികള്‍ നന്നേ പ്രയാസപ്പെടും. അധ്യാപകര്‍ തന്നെ എത്രപേര്‍ ഇതിന് തൃപ്തികരമായി ഉത്തരമെഴുതുമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
5. ചോദ്യം 10ല്‍ പറയുന്ന एनाटमी हॉल ഉം ചോദ്യത്തില്‍ പറയാത്ത डिसेक्शन हॉल ഉം കുട്ടികള്‍ക്ക് അല്‍പം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. मेडिकल कॉलेज में पहले दिन का अनुभव അല്ലെങ്കില്‍ डिसेक्शन हॉल का अनुभव ആണ് കൂടുതല്‍ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
6. 12 മുതല്‍ 14 വരെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമെഴുതാനായി കൊടുത്ത കവിതാഭാഗം വേണ്ടത്ര യോജിച്ചതായില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആശയം ഇതുപയോഗിച്ച് കുട്ടിക്ക് എഴുതാന്‍ പ്രയാസമാണ്. ചോദ്യകര്‍ത്താക്കള്‍ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതില്‍ പറയുന്ന महुआ എന്ന വൃക്ഷം കുട്ടികള്‍ക്കെന്നല്ല അധ്യാപകര്‍ക്കുപോലും വേണ്ടത്ര പരിചിതമല്ല. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം കൊടുക്കണമായിരുന്നു.
7. ചോദ്യം 15ല്‍ കൊടുത്ത എഡിറ്റിംഗ് വാക്യം छुट्टी की दिन वे गाँव आते हैं എന്ന ഭാഗത്ത് കുട്ടികള്‍ का എന്ന് മാറ്റാനാണ് സാധ്യത. എന്നാല്‍ के എന്നാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും വേണ്ടത് കാരണം छुट्टी के दिन (में) वे गाँव में आते हैं എന്നാണ് ശരിയായ രൂപം. അതായത് ഇവിടെ में എന്നത് ലുപ്ത (hidden) മാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പത്താംതരത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത്തരം നിയമങ്ങള്‍ വേണ്ടത്ര പരിചിതമല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.
8. ചോദ്യം 16ല്‍ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വിട്ടഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് होशियार, गरीब എന്നീ പദങ്ങള്‍ മാറ്റിമാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ചോദ്യകര്‍ത്താക്കള്‍ അല്‍പം കൂടി ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.
9. ചോദ്യം 17 ന് ബ്രാക്കറ്റില്‍ സാധാരണ 3 യോജകങ്ങളാണ് കൊടുത്തുകാണാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇപ്രാവശ്യം 2 മാത്രമാണ് കൊടുത്തുകാണുന്നത്. നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികള്‍ ഇവിടെ തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
10. 18 മുതല്‍ 21 വരെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമെഴുതാനായി കൊടുത്ത ഗദ്യഭാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പിശുക്കുകാണിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കുറഞ്ഞത് 3 വരിയെങ്കിലും ഗദ്യഭാഗമായി കൊടുക്കാമായിരുന്നു.
രവി. എം, ഹിന്ദി ബ്ലോഗ്.

Saturday, 6 February 2016

व्याकरण वर्क शीट 4 - सर्वनाम + कारक, शब्द के भेद


नामः …..................................................................... कक्षाः …..................
व्याकरण वर्कशीट 4 – सर्वनाम + कारक, शब्द के भेद

i)सर्वनाम + कारकः
1. प्रकृति हमारी माँ है और.. हमारी = ….... + की - ….............
2. उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था... उसे = …..... + को - …...............
3. … उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार-कुशलता .. उनकी = ….... + की - …..............
4. …....विशेषतः मेरी तुलना में। मेरी = ….... + की - …...............
5. उनके उपयोगिता संबंधी भाषण.... उनके = …...+ के - …................
6. उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। उसका = ….. + का - ….............
7. वह बाँ-बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। हमें = …..... + को - …...............
8. जब उससे दूर जाने लगते, तब गर्दन ….. उससे = …... + से - …..............
9. आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ….. उसके = ….... + के - ….............
10. अब हमारे घर में मानो दुग्ध-महोत्सव.. हमारे = …..... + के - ….............
11. गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। उन्हें = …...... + को - …............
12. उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति …. उसने = …...... + ने - ….............

ii) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया - बताएँ
1. गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। पुष्ट शब्द - …................. है।
2. वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का …। लाल शब्द …............. है।
3. ..एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दृश्य शब्द ….................. है।
4. किसी विशेष आयोजन पर ….। विशेष शब्द …................... है।
5. गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। दृष्टि शब्द ….......................... है।
6. अंत में निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ, .. । निर्मम शब्द …..................... है।
7. कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण...। कार्यवाही शब्द …................. है।
8. गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। आरंभ हुआ ….................... है।
9. अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुँचते..। वह शब्द …................... है।
10. अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। खुरदरी शब्द …................... है।

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom